EN / SE

FRÅN RIO DE JANEIRO TILL DJUPASTE DJUNGELN

Jättelandet Brasilien utmanar på många sätt – alltifrån stora avstånd och komplicerade tullförfaranden till översvämmade vägar inne i djupaste djungel. Det krävs närvaro och kunskap för att inte råka ut för överraskningar CMA har varit involverad i Brasilien transporter alltsedan starten och besitter nu med massiv kunskap om regler och transportförhållanden i detta fantastiska land.

Kontakt

Johan Nylander
+46-31-7093322
johan.nylander@cmascand.se