EN / SE

NYA TRANSPORTLEDER LÄNGS MED SIDENVÄGEN

Vissa transportrutter består genom historien – Sidenvägen är en av dem. Här har det under århundranden varit kommers och handel, och nya namn på gamla länder ändrar inte på detta.

Vi erbjuder både bil-, flyg- samt järnvägstransporter till:
Uzbekistan, Turkmenistan, Kirgizistan, Kazakstan, Tajikistan, Armenien, Georgien samt Azerbajdzjan

Kontakt

Birgitta Berg
birgitta.berg@cmascand.se
031-7093324

Johan Nylander
johan.nylander@cmascand.se
031-7093322

Beyhas Kurdali
+46 31 709 33 25
beyhas.kurdali@cmascand.se