EN / SE

Affärer på persiska

Till och från Iran har vi transporterat gods längre än någon annan speditör i Sverige, vi har haft kontinuerlig trafik i mer än 30 år. Vi erbjuder trailertrafik med veckoavgångar och sjötransporter dörr-till-dörr till alla delar av landet. Dagliga kontakter med vår partner är en garanti för att ditt gods blir behandlat på bästa tänkbara sätt.

Vi erbjuder

Kontakt

Jens Göst
+46 40 35 85 18
jens.gost@begoma.se

Beyhas Kurdali
+46 31 709 33 25
beyhas.kurdali@cmascand.se

Birgitta Berg
+46-31-7093324
birgitta.berg@cmascand.se