EN / SE

MOT NYA GRÄNSER I IRAK

Snabb tillväxt, enorm potential, snabba förändringar och stor aktivitet speglar Iraks utveckling de senaste åren.
Efterfrågan på säkra transporter av material och förnödenheter är stor och för att tillmötesgå kraven från exportörer/importörer krävs närvaro av en lokal agent.

CMA har både lokal agent och en betydande erfarenhet av transport till och från Irak och kan vara behjälpliga både gällande dokumentkrav samt kring praktiska frågor. Vi har efter en lång period i landet en betryggande kunskap om de transportfrågor som kan tänkas uppstå vid flygfrakt eller flygtransport, för att tillfredsställa eventuella klienters behov av snabba, trygga lösningar.

För att anlita CMA och dess lokala agenter som känner Irak ut och in, var god och ta del av kontaktuppgifterna nedan:

Kontakt

Anders Olsson
+46 31 709 33 24
anders.olsson@begoma.se

Beyhas Kurdali
+46 31 709 33 25
beyhas.kurdali@begoma.se