EN / SE

Affärer på persiska

Till och från Iran har vi transporterat gods längre än någon annan speditör i Sverige, vi har haft kontinuerlig trafik i mer än 30 år. Vi erbjuder trailertrafik med veckoavgångar och sjötransporter dörr-till-dörr till alla delar av landet. Dagliga kontakter med vår partner är en garanti för att ditt gods blir behandlat på bästa tänkbara sätt.

Vi erbjuder

Kontakt

Anders Olsson
+46 31 709 33 24
anders.olsson@begoma.se

Beyhas Kurdali
+46 31 709 33 25
beyhas.kurdali@begoma.se