EN / SE

RYSSLAND – INTE BARA MOSKVA

De enorma avstånden i Ryssland är en utmaning även för den bäste transportören. Det krävs därför god kunskap om hur man hittar de enklaste och bästa transportlösningarna. CMA har arbetat med transporter till och från Ryssland under många år och upplevt stora förändringar i hur transporter måste hanteras såväl fysiskt som dokumentmässigt. Att verkligen vara uppdaterad och veta vad som krävs är en förutsättning för att lyckas i de flesta länder, och det gäller i allra högsta grad Ryssland.

Ryskspråkig personal och veckoavgångar erbjuds.

Kontakt

Mats Ivarsson
+46 31 709 33 21
mats.ivarsson@begoma.se